Hem  
 
 
     
 
             
OM OSS
    Att ta dig från där du är till dit du ska Kontakta oss  
 
  INDIVIDUELLT MENTORSKAP
  UTVECKLA DITT LEDARSKAP
  KONFLIKTLÖSNING
  KONSTRUKTIV KOMMUNIKATION
  FÖRELÄSNING "MERA MENTORSKAP"
  INSPIRATIONSFÖRELÄSNINGAR
   
   

Professionellt mentorskap ger dig verktyg att utnyttja din fulla potential och hjälper dig att utvecklas mot uppsatta mål.

Mentorhuset har erfarenhet av att få människor framåt i karriären och livet. Vårt fokus är yrkesrelaterat. Vi skapar tillsammans med dig förutsättningar för utveckling och nya resultat kopplat till ditt arbete. Du utvecklar självinsikt och handlingskraft som leder till både yrkesmässig och personlig utveckling.

Mentorskapet är en process över 6-12 månader. Den inleds alltid med att vi träffas för ett 0-samtal. Där uttrycker du din vilja, förväntningar samt målbild med önskningar kring mentorperioden. Mentorn presenterar sig och sin värde- och kunskapsgrund.

Mentorhusets filosofi utgår från 3 grundstenar som berör din verksamhet och vardag.

- Du får ökad medvetenhet om dina personliga egenskaper och potential. Genom insikter om de personliga starka och svaga sidorna får du ett större register att lösa vardagssituationer med. Dessutom blir lösningarna bättre eftersom de i hög grad utgår från dina personliga insikter och äkta övertygelse.

- Den andra grundstenen är insikten om din viljas betydelse och att du har ett eller flera val i nästan alla situationer du ställs inför. Viljan är redskapet för de mål och resultat du arbetar för att nå. I kombination med insikt om dina egenskaper gör viljan att du arbetar på en kartläggning av din verklighet och spelplan.

- Den tredje grundstenen är din insikt om att du har det hela ansvaret för din egen utveckling. Med vilja och val följer ansvar. Mentorn är konsultativ mer än rådgivande.

Du optimerar dina möjligheter samtidigt som den del av verksamheten utvecklas vilken du är verksam inom.

Vill du vara där?

För mer information, kontakta oss Skikca e-post till oss

 
 
Namn
 
Företag
 
 
Telefon
 
 
Adress
 
 
E-post
 
 
Fritext
 
Skicka
 
 
 
 
  Mentorhuset © 2008 All Rights Reserved. Mentorhuset Holmgatan 4, 211 45 Malmö - Slottsvägen 37, 183 52 Täby
Created by: DesignStudio E140