Hem  
 
 
     
 
             
OM OSS
  Peter Nisses - Malmö Karin Nisses - Malmö

Thomas Jeppsson - Stockholm

 
 

Jag är initiativtagare till Mentorhuset som företag. Är i grunden utbildad psykolog med klinisk erfarenhet. Efter kompletterande studier i företagsekonomi arbetade jag med utbildning i ledarskap och försäljning.

För att därefter inom svensk industri innehaft och varit såväl försäljnings- samt marknadschef med personlansvar under många år. I rollen som chef inom såg jag tidigt behovet av ledarskapsutveckling i termer av mentorskap. Jag är diplomerad och auktoriserad mentor genom HumaNova, Mentorakademin.

Min styrka, som du kan ha glädje och nytta av, är min förmåga att se verksamheter och människor ur olika perspektiv som ger dig flera möjliga lösningar på de frågor du ställs inför varje dag i din verksamhet och ditt yrke. Dessutom är jag en god inspiratör som öppnar för fler lösningar än de traditionella, där visioner och trygghet kan gå hand i hand.

peter.nisses@mentorhuset.se

mobil 0709 13 68 99  -  Malmö

   

Jag har varit med sedan starten av Mentorhuset. Är utbildad marknadsekonom och har en gedigen näringslivserfarenhet som bland annat projektledare, reklamchef och marknadsförare. Har nu i drygt 20 år drivit eget företag.

Genom åren har strängarna på lyran blivit många, reklam, marknadsföring och försäljning. Utbildat mig till kostrådgivare vid Bosön, ordnat trädgårdsresor, skapat en årsbok; Stora Boken om Miljö & Kvalitet. Arbetslivserfarenheter som gett mig en bred grund i arbetet som diplomerad och auktoriserad mentor genom HumaNova, Mentorakademin.

Det du får i mig är en god lyssnare. Jag skapar trygghet genom att inte värdera, låter dig vara i processen, ställer frågor som får dig att tänka vidare och är tyst när du behöver reflektera.

karin.nisses@mentorhuset.se

mobil 0705 53 15 67  -  Malmö

 

Jag har varit verksam i IT-branschen i över 20
år med olika befattningar, säljare, säljchef, VD
och egenföretagare. Har erfarenhet av att leda
och utveckla företag både etablerade och nystartade som vill växa. Arbetar med att utveckla det Personliga ledarskapet med mentorskap som verktyg. Jag är diplomerad och auktoriserad mentor genom HumaNova, Mentorakademin.

Det du får av mig är erfarenhet och mitt fulla engagemang. Jag är diplomerad och auktoriserad mentor genom HumaNova, Mentorakademin, samt numera även diplomerad Mental Tränare genom HumaNova.

Dessutom är jag certifierad för Sales Call Reluctance, SPQ*Gold metod. Dessa verktyg används vid kartläggning av befintlig säljkår och för att utveckla säljare i syfte att öka säljproduktiviteten. Verktyget är baserat på över 30 års forskning för emotionella sälj- och kontakthinder. SPQ*Gold användes också vid rekrytering av säljare.

thomas.jeppsson@mentorhuset.se

mobil 0733 - 12 94 04  -  Stockholm

 
 
 
 
  Mentorhuset © 2008 All Rights Reserved. Mentorhuset Holmgatan 4, 211 45 Malmö - Slottsvägen 37, 183 52 Täby
Created by: DesignStudio E140