Hem  
 
 
     
 
             
OM OSS
    Utveckla ditt ledarskap med mentorskap Kontakta oss  
 
  INDIVIDUELLT MENTORSKAP
  UTVECKLA DITT LEDARSKAP
  KONFLIKTLÖSNING
  KONSTRUKTIV KOMMUNIKATION
  FÖRELÄSNING "MERA MENTORSKAP"
  INSPIRATIONSFÖRELÄSNINGAR
   
   

Att utveckla ditt ledarskap är bland det viktigaste du har att tänka på. I en tid då tempot är högt uppskruvat gäller det att din ledarstil stödjer medarbetarna så att verksamheten krav uppfylls. Att ge trygghet och förutsättningar att nå målen är dina viktigaste uppgifter.

Mentorprogrammet startar med en ledarstilsanalys. Testmetoden heter Ledarstils Inventorium (LSI).

Du har två varianter att starta med:

1. Omvärldsanalys  (360 graders) där du som chef får en återkoppling på din ledarstil genom din/a över-, sido- och underordnade. Du får ökad förståelse för vilka krav och förväntningar som ställs ”uppifrån” och ”nedifrån” samt insikt i hur andra uppfattar dig som chef och ledare i din nuvarande befattning.

2. Det är enbart du som svarar i kartläggning av hur din ledarstil ser ut i dag samt hur dina krav ser ut på din ledarstil.

Båda analyserna mäter hur din ledarstil borde vara jämfört med hur den faktiskt är.

Fördelen med att genomföra en analys är att du försäkrar dig om att utvecklingsinsatserna sätts in där de bäst behövs. Efter tolkning av resultatet fortsätter vi med enskilda möten där du utvecklar ledarskapet. Främst arbetar vi med de gap som uppstår mellan ”borde vara” och ”faktiskt är”.

Mentorprogrammet pågår under 6 månader. Vi varvar teori och samtal.

För mer information, kontakta oss Skikca e-post till oss
 
 
Namn
 
Företag
 
 
Telefon
 
 
Adress
 
 
E-post
 
 
Fritext
 
Skicka
 
 
 
 
  Mentorhuset © 2008 All Rights Reserved. Mentorhuset Holmgatan 4, 211 45 Malmö - Slottsvägen 37, 183 52 Täby
Created by: DesignStudio E140